OBORONA SPAM là gì?

Ngày Đăng : Tuesday, August 20, 2019

✅ [OBORONA-SPAM] hàng loạt email bị dính phải Oborona Spam trong thời gian hiện tại, vậy Oborona Spam là gì bạn có biết đến? Hay bạn đang sống trong các cuộc tấn công Oborona Spam mà bạn chưa biết đến?

OBORONA SPAM là gì?

Thư rác (SPAM) là gì?

Tóm lại, thư rác là thư không mong muốn, được gửi cho bạn mà không có yêu cầu của bạn và chủ yếu là thư quảng cáo nội dung. Nó thường được gọi là SPAM để gửi một số lượng lớn các bản sao của cùng một tin nhắn trên Internet cho các người không yêu cầu nhận được một tin nhắn như vậy.

Thư rác Oborona là gì?

Oborona có nghĩa là Quân đội phòng thủ. Do đó, đối với thẻ oborona-spam, chúng ta có thể có nghĩa là người bảo vệ chống lại spam.

Các thư đi kèm với thẻ Oborona-spam nên được tiếp cận cẩn thận và nếu chúng đến từ một địa chỉ mà bạn không biết, bạn không nên tải xuống nội dung hoặc xóa chúng mà không cần nhấp vào liên kết hoặc quét chống vi-rút.

Nếu bạn thấy thẻ oborona-spam trong tiêu đề thư, hãy DỪNG NGAY tiếp cận đến thư này, nếu có thể, hãy xóa nó ngay lập tức.

Điều gì được thực hiện cho các email có thẻ Spam của Oborona?

  • Không nhấp vào các liên kết trong nội dung email.
  • Không tải xuống bất kỳ tập tin bổ sung vào máy tính của bạn.
  • Hãy chắc chắn để quét với một chương trình chống vi-rút.
  • Nếu có thể, hãy xóa các tin nhắn đó ngay lập tức.
Nguồn: Báo mạng
Cảm ơn bạn đã đánh giá
5 Sao 2 Đánh giá