Mạng internet

Một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP). Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, của các viện nghiên cứu và các trường đại học, của người dùng cá nhân và các chính phủ trên toàn cầu.

Mạng internet
IPv4 so với IPv6: Sự khác biệt là gì?

IPv4 so với IPv6: Sự khác biệt là gì?

IPv4 và IPv6 là giao thức internet phiên bản 4 và giao thức internet phiên bản 6, IP phiên bản 6 là phiên bản mới của Giao thức Internet, tốt hơn so với phiên bản IP 4 về độ phức tạp và hiệu quả.

IPv6 là gì và tại sao chúng ta chưa có?

IPv6 là gì và tại sao chúng ta chưa có?

IPv6 đã hoạt động từ năm 1998 để giải quyết sự thiếu hụt các địa chỉ IP có sẵn trong Ipv4, mặc dù có lợi thế về hiệu quả và bảo mật, việc áp dụng vẫn còn chậm.

Mạng botnet là gì? Khi quân đội của các thiết bị IoT bị nhiễm tấn công

Mạng botnet là gì? Khi quân đội của các thiết bị IoT bị nhiễm tấn công

Việc kiểm soát hàng ngàn hoặc thậm chí hàng triệu thiết bị giúp kẻ tấn công mạng chiếm ưu thế trong việc cung cấp phần mềm độc hại hoặc thực hiện một cuộc tấn công DDoS.