Dữ liệu trực tuyến

Máy chủ đám mây là một máy chủ ảo (chứ không phải máy chủ vật lý) đang chạy trong môi trường điện toán đám mây. Nó được xây dựng, lưu trữ và phân phối thông qua một nền tảng điện toán đám mây qua internet và có thể được truy cập từ xa. Chúng còn được gọi là máy chủ ảo. Các máy chủ đám mây có tất cả phần mềm họ yêu cầu để chạy và có thể hoạt động như các đơn vị độc lập.

Dữ liệu trực tuyến
Máy chủ đám mây là gì và nó hoạt động như thế nào?

Máy chủ đám mây là gì và nó hoạt động như thế nào?

Máy chủ đám mây là một máy chủ ảo (chứ không phải máy chủ vật lý) đang chạy trong môi trường điện toán đám mây. Nó được xây dựng, lưu trữ và phân phối thông qua một nền tảng điện toán đám...

Sự tái tạo đang diễn ra của VMware

Sự tái tạo đang diễn ra của VMware

Ảo hóa nền tảng chính VMware muốn xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng nhiều đám mây và hơn thế nữa.

Làm thế nào để áp dụng một công nghệ mạng đột phá với sự gián đoạn tối thiểu

Làm thế nào để áp dụng một công nghệ mạng đột phá với sự gián đoạn tối thiểu

Các công nghệ mạng mới nổi như SDN, SD-WAN và mạng dựa trên mục đích hứa hẹn sẽ cải thiện các hoạt động dịch vụ và hợp lý hóa, nhưng đừng để quá trình chuyển đổi ném cờ lê vào các hoạt...

VMware mắt Avi Networks cho phần mềm trung tâm dữ liệu

VMware mắt Avi Networks cho phần mềm trung tâm dữ liệu

Avi, được thành lập vào năm 2012 bởi một nhóm các nhà điều hành của Cisco, cung cấp nhiều sản phẩm được xác định bằng phần mềm.

Mozilla giành lại Chrome  với dự án 'Track THIS'

Mozilla giành lại Chrome với dự án 'Track THIS'

Mozilla đang thúc đẩy các nỗ lực theo dõi quảng cáo mới nhất (và bị trì hoãn lâu dài) của Firefox, nói rằng nó bảo vệ quyền riêng tư của người dùng tốt hơn Chrome của Google.